Je kan postzegels ook gebruiken om een leuke video te maken. Dit is binnen de filatelie nauwelijks bekend maar philaned laat zien hoe leuk dit kan zijn. maar je kan ook zelf een video insturen. De enige voorwaarde waaraan de inzender moet voldoen is verklaren dat hij/zij de auteur van de video is, hij/zij eigenaar is van het materiaal en de video zijn/haar intellectueel eigendom is. 

 

En om het zo makkelijk mogelijk te maken biedt Philaned de volgende service:

  • Wie niet bekend is met het monteren van een videofilm kan volstaan met het inzenden via wetransfer van de afbeeldingen en de bijbehorende geluidsfragmenten als mp3 bestanden waarna Philaned e.e.a. monteert tot één mp4 bestand dat pas geplaatst wordt na goedkeuring van de inzender.
  • Maar het liefst hebben we natuurlijk een zelfgemaakte videofilm als mp4 bestand.
  • In deze aanloopfase zijn er nog wel een paar beperkingen. Het monteren van een filmpje kost ca 4 uur en is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het aangeleverde materiaal. Afbeelding moeten voldoen aan de 300 dpi eis.
  • Ook de lengte van een videofilmpje is beperkt. Voorlopig hanteren we een maximale lengte van 15 minuten.
  • Maar het begint in alle gevallen met het aanmelden via het onderstaande bericht. Vermeld in ieder geval de titel van de video, de maker van de video, de titel van de muziek/ geluidsbron, de taal van de presentatie en een korte samenvatting.