Titel, title:                                                De Wereld rond

Inzender, contributor:                           Piet Dees

tentoonstelling, exhibition:                 Hobbypost 2000, Aalsmeer

aantal kaders, number of frames:      3

taal, language:                                        Dutch

oordeel van de jury, points rating:    56

samenvatting:

Aan de hand van postzegels met cartografie als thema zien we in deel I van deze presentatie hoe de mensen stukje bij beetje de aarde leerden kennen en hoe deze kennis werd vastgelegd in kaarten. Aan de hand van kaarten bezoeken we in deel II alle landen van Europa en in deel III tenslotte reizen we de hele wereld rond op zoek naar interessante combinaties van cartografie en filatelie.

summary:

On the basis of stamps with cartography as theme, in part I of this presentation we see how people gradually got to know the earth and how this knowledge was recorded in maps. Using maps we visit all countries of Europe in part II and finally in part III we travel around the world in search of interesting combinations of cartography and philately.