Een website is nooit af - A website is never finished

De structuur van Philaned is inmiddels gereed en gevuld met interessante voorbeelden van online postzegeltentoonstellingen, artikelen, maar ook presentaties en video’s. Sinds kort heeft Philaned een blog. Het is de bedoeling om wekelijks een tekstje over een willekeurig filatelistisch onderwerp met een afbeelding te publiceren.

The Philaned structure is now complete and filled with interesting examples of online stamp exhibitions, articles, as well as presentations and videos. Recently Philaned started a blog. The intention is to publish a text on a random philatelic subject every week.

Het bouwen van een website is één, maar het onderhouden van een website is twee. Iedereen die postzegels verzamelt kan een bijdrage leveren aan PhilaNed. Philaned is niet gebonden aan een vereniging of organisatie. De site is tweetalig en ook buitenlandse verzamelaars kunnen een bijdrage leveren. Philaned is erop gericht om hun bijdrage online te presenteren.  Dat kan een artikel, presentatie, video, tentoonstellingskader zijn maar ook iets heel simpels zoals een bijzonder poststuk met een korte toelichting of een foto van een interessante zegel uit uw thematische verzameling met een korte tekst over dat thema. Gewoon een email naar info@philaned.nl

Kort samengevat: U heeft uw verzameling, Philaned heeft de kennis en samen plaatsen we uw verzameling online.

Building a website is one thing, but maintaining a website is two. Anyone who collects stamps can contribute to PhilaNed. Philaned is not tied to any association or organization. The site is bilingual and foreign collectors can also contribute. Philaned aims to present their contribution online. This can be an article, presentation, video, exhibition framework, but also something very simple such as a special postal item with a short explanation or a photo of an interesting stamp from your thematic collection with a short text on that theme. Just an email to info@philaned.nl

In short: You have your collection, Philaned has the knowledge and together we put your collection online.

Blog

Luchthaven Berlijn Brandenburg

De luchthaven Berlin Brandenburg Willy Brandt is op 31 oktober 2020 eindelijk geopend. De nieuwe luchthaven vervangt de drie oude Berlijnse luchthavens. De eerste openingsdatum was gepland in 2011, maar de opening werd keer op keer uitgesteld. Nu, ruim negen jaar later dan gepland en miljarden euro's aan extra kosten later, is de nieuwe luchthaven eindelijk geopend, maar wel met een torenhoge schuld en veel minder reizigers dan gepland. Experts vragen zich af of de luchthaven ooit rendabel zal worden. Ondanks het pijnlijke voortraject, was de opening voor de Duitse hoofdstad toch een heugelijk feit. En dat zou grootst gevierd worden: een gala, 750 gasten uit binnen- en buitenland, vuurwerk. Maar ook dat gaat niet door. Het openingsfeestje is vanwege corona afgelast. Wie meer wil weten over de luchthavens van Berlijn en de luchtpostgeschiedenis van Berlijn met onder andere de luchtbrug 1948-1949 raad ik aan om eens een bezoek te brengen aan de website www.philatelie.me

Lees meer »

Andere tijden

Op 4 november 1985 wordt het rijdend postkantoor van Hoofddorp in gebruik genomen. Ven maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 in Buitenkaag, van 10.45 tot 11.30 in Abbenes, van 13.15 tot 13.45 in Cruquius, van 14 tot 15 uur in Zwaanshoek en van 15.15 tot 15.45 in Beinsdorp. Je kon er ook terecht voor secretariehandelingen van de gemeente Haarlemmermeer, zoals paspoorten, rijbewijzen, uittreksels uit verschillende registers, etc

Lees meer »

Verzamelaars Dilemma (2)

Tot op heden heeft niemand gestemd maar in plaats daarvan heeft een clublid zich gemeld om de hele partij te onderzoeken op speciale stempels en plaatfouten.

Lees meer »

opruimen

Coronatijd , dus tijd om eens extra op te ruimen. 30 jaar wereldwijd filatelistisch corresponderen en kopen levert dozen en mappen vol poststukken.

Lees meer »

Indijken van de Braakmanpolder

Op 30 juni 1952 werd de laatste stroomgeul van de Braakman gedicht met een afsluitbare caisson. Die inpoldering kende een lange voorgeschiedenis. Al voor de oorlog waren er plannen om de Braakman, die steeds verder aanslibde, in te polderen maar die stuitten steeds op bezwaren van België. Daar was men bang dat door het wegvallen van de Braakman als boezem het verschil tussen eb en vloed in de Antwerpse haven te groot zou worden. Door de trechtervorm van de Noordzee en de Westerschelde is dat verschil sowieso ca 6 meter. En conform het Schelde verdrag uit 1843 moet Nederland de veiligheid van de Antwerpse haven garanderen. Bovendien is Nederland volgens datzelfde verdrag verplicht om ervoor te zorgen dat 12.000 ha Belgische polders via de Braakman kunnen uitwateren. Maar door de aanslibbing heeft België grote problemen om de geïnundeerde polders af te wateren. En met de Hongerwinter nog vers in het geheugen wil Nederland zoveel mogelijk landbouwgrond voor de voedselvoorziening. Op hoog niveau wordt overleg gevoerd en de minister komt hoogstpersoonlijk een kijkje nemen. En zo wordt de Braakman het eerste studieonderwerp van het Waterloopkundig Laboratorium in de Noordoostpolder, tegenwoordig een rijksmuseum. Het grote verschil tussen eb en vloed is ook een probleem bij de afsluiting zelf. Om die problemen te overwinnen wordt gebruikt gemaakt van caissons die anders dan tot dat moment gebruikelijk afsluitbaar zijn. Op die manier kunnen de caissons afgezonken worden terwijl het water er doorheen stroomt waardoor men minder afhankelijk is van dood tij. Op 30 juni 1952 wordt de Braakman afgesloten, op 16 juli van dat jaar is de afsluiting volledig. Op zichzelf een feestelijke gebeurtenis in aanwezigheid van de koningin en tijdens de Watersnood van 1953 bewijst deze dam zijn waarde: De dijk houdt stand en voorkomt dat het achterland overstroomt.

Lees meer »

De postbode

Afgelopen week stond ik oog in oog met een PTT postbode in origineel uniform afkomstig van de postbode die destijds in weer en wind en langs modderige wegen de post bij ons op de boerderij bezorgde. Compleet met leren beenkappen ter bescherming voor de modder.

Lees meer »

Filatelie is geschiedenis

“Gemeinschaftslager” Ahorn bij Potsdam-Babelberg wordt door de Amerikaanse hoofdaanklager bij de Neurenberger processen het grootse slavenkamp sinds de tijd van de Farao’s genoemd. Hier werden de stoomlocomotieven van het type 52 voor de Duitse Wehrmacht gebouwd. Een aantal van deze locomotieven zijn na de oorlog door de Oost-Duitse Reichsbahn omgebouwd en gebruikt tot in de jaren negentig. De afzender heeft zojuist een zwaar bombardement op Münster overleeft en hoopt op een spoedig weerzien met broer Theo in Holland. De briefkaart is afgestempeld op 16-9-1944. Eén dag voor het begin van operatie Market Garden. Dat weerzien zou dus nog even op zich laten wachten.

Lees meer »